Temavecka - Par/Mobbprogrammering

Att parprogrammera är något de flesta brukar göra under sina studier. Även fast det inte är i speciellt strukturerade former så brukar man ändå diskutera uppgiften och försöka se till att båda är med på vad som görs. Mobbprogrammering är detsamma fast man är fler personer. 

Mobbprogrammering brukar struktureras så att en person sitter vid tangentbordet och skriver medans resterande personer gemensamt beslutar om vad som ska göras. Personen som sitter vid tangentbordet kallas för förare och får komma med egna idéer men ska inte skriva dessa utan berätta om dem för att sedan bli instruerad att implementera dem. Vanliga frågor som den som styr kan ställa är “Hur?” och “Varför?”. Frågan “Hur?” ställs i de fall då instruktionerna är på en för hög nivå och “Varför?” om det är på en för låg nivå. Personen som instruerar föraren kallas för navigatör, detta kan vara en person men kan också vara hela mobben. Om en person är navigatör så tar denna person in förslag och idéer från mobben och instruerar sedan föraren.

Under temaveckan fick vi börja med en genomgång i ämnet och sedan prova på att mobbprogrammera tillsammans. Vi började med att testa mobbprogrammering där alla deltagare befanns sig i samma rum och turades om att vara förare och navigatörer. Föraren satt vid tangentbordet i 15 minuter innan vi bytte förare i en förbestämd ordning. 

Vid ett senare tillfälle under veckan provade vi på att mobbprogrammera på distans. Tre personer ur mobben befanns sig i Linköping och två i Stockholm. Distansen kan försvåra både kommunikationen och bytet av förare. Det brukar inte vara ett problem med kommunikationen över videosamtal men när det blir diskussioner och det är fler på ena sidan än den andra är det lätt att den lilla gruppen blir utelämnad eller sedd som en enhet. Byte av förare kan anses omständigt om man exempelvis arbetar med ett projekt på git och behöver hämta de ändringar som lagts till för att nästa förare ska kunna fortsätta.

Under veckan fick vi i uppgift att på egen hand prova på en striktare version av parprogrammering än vad vi var vana vid. Tanken var att arbeta efter samma principer som i mobbprogrammering trots att man bara var två personer, alltså att en var förare och den andra var navigatör.

Attentec trainee.jpg

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Attentec?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@attentec.se
  • Christoffer
  • Daniel Pettersson
  • Ella Andersson
  • Erik
  • Felicia
  • Fredrik
  • Ida Evertsson
  • Ingo
  • Jonas
  • Razmus
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor